Φτώχεια στην Κίνα

Σε μια έκθεση που παρουσίασε ο ΟΗΕ αναφέρεται ότι οι προβλέψεις για το τρέχον έτος είναι ...

Ακραία βαρύτητα

Σύμφωνα με μια έκθεση που υπέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και το Mu ...

ΜΚΟ στην Αργεντινή

Οι ΜΚΟ στην Αργεντινή όπως και σε άλλες χώρες, έχουν ως άξονα την αναζήτηση ανάπτυξης ...

ΜΚΟ στο Περού

Οι ΜΚΟ στο Περού εργάζονται για την ανάπτυξη έργων που τροφοδοτούν τα όνειρα ...

ΜΚΟ

Οι εργασίες παραγωγής και ανάπτυξης που πραγματοποιούνται από ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο είναι ...