Παιδιά στην Αφρική

Η Αφρική είναι σίγουρα μία από τις χώρες με τα περισσότερα προβλήματα από πολλές απόψεις, καθώς ...

ΜΚΟ στην Ισπανία

Κοινωνική εργασία και ανθρώπινη ευθύνη έναντι άλλων κοινοτήτων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ...

Πείνα στην Αφρική

Το πρόβλημα της πείνας στην Αφρική είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου του προβλήματος της ...

Διεθνείς ΜΚΟ

Το συνεχές έργο των ΜΚΟ παγκοσμίως είναι εξαντλητικό μερικές μέρες, χωρίς ...

Εργασία ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ είναι οργανισμοί που εργάζονται προς ένα καλύτερο μέλλον για τις αναπτυσσόμενες χώρες ...

Υποσιτισμός παιδιών

Η UNICEF, ένας από τους οργανισμούς των οποίων οι στόχοι είναι η διατήρηση της ζωής και ...

Βίντεο ΜΚΟ

ΜΚΟ, μη κυβερνητικές οργανώσεις εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες, και με ...