Τρένο - Φλωρεντία

Το δίκτυο τρένων εντός της πόλης της Φλωρεντίας δεν είναι πολύ εκτεταμένο και, κυρίως…