Οι διαδρομές του Camino de Santiago

Σας ενημερώνουμε για τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το ταξίδι στο Camino de Santiago, την απόσταση που καλύπτεται και τα στάδια που υπάρχουν.

Τυπικά γερμανικά πιάτα

Μάθετε ποια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά πιάτα της γερμανικής γαστρονομίας, καθώς και εκείνα τα παρασκευάσματα που ανέπτυξαν οι Γερμανοί του Βόλγα.