Έλεγχος αποσκευών της Air Berlin

Η Air Berlin έχει συγκεκριμένους κανονισμούς για τις παραδοτέες αποσκευές. Το μέγιστο βάρος και ο αριθμός των αποσκευών εξαρτάται από την επιλεγμένη κατηγορία.