Αιγυπτιακά έθιμα και παραδόσεις

Μιλάμε για τα πιο ενδιαφέροντα έθιμα που μπορείτε να παρατηρήσετε στη σημερινή αιγυπτιακή κοινωνία. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με τη θρησκεία σας.

Παραδοσιακοί χοροί του Μεξικού

Σας παρουσιάζουμε εικόνες και βίντεο με τους πιο σημαντικούς χορούς στο Μεξικό. Επιπλέον, αναφέρουμε σε ποιες καταστάσεις ασκείται καθένα από αυτά.