Το Prambanan είναι μια ομάδα 200 ινδουιστικών ναών που βρίσκονται κοντά στην Yogyakarta, στην Ινδονησία. Όλοι οι ναοί που είναι εκεί είναι αφιερωμένοι στο Trímurti, μέγιστη έκφραση των βασικών ινδών θεών: Brahma, Visnu και Shivá. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Ποιες είναι οι κύριες θρησκείες του κόσμου;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Ποιες είναι οι κύριες θρησκείες του κόσμου;".