Από το 1993, το επίσημο νόμισμα της Ουρουγουάης είναι το πέσο της Ουρουγουάης. Πριν από αυτό, άλλα νομίσματα κυκλοφόρησαν στη χώρα, όπως το νέο πέσο, με το οποίο έγινε προσπάθεια να σταματήσει η υποτίμηση του νομίσματος. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Νόμισμα της Ουρουγουάης: πληροφορίες και εικόνες του πέσο της Ουρουγουάης".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Νόμισμα της Ουρουγουάης: πληροφορίες και εικόνες του πέσο της Ουρουγουάης".