Εκτός από τα πέσος της Ουρουγουάης, σε ορισμένες εγκαταστάσεις στην Ουρουγουάη μπορείτε να πληρώσετε με δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές, η πληρωμή με πιστωτική κάρτα επιτρέπεται επίσης, ειδικά αν προέρχεται από Visa και MasterCard. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Νόμισμα της Ουρουγουάης: πληροφορίες και εικόνες του πέσο της Ουρουγουάης".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Νόμισμα της Ουρουγουάης: πληροφορίες και εικόνες του πέσο της Ουρουγουάης".