Στην εικόνα μπορούμε να δούμε ένα θαλάσσιο λιοντάρι της Καλιφόρνιας, ένα είδος που μπορεί να δει στο φυσικό περιβάλλον του στο νησί Espiritu Santo, στο Baja California Sur (Μεξικό). Είναι ένας από τους πιο κατάλληλους τομείς για οικολογικό τουρισμό ή, ο ίδιος, ο οικοτουρισμός. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τι είναι ο οικοτουρισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τι είναι ο οικοτουρισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;".