Το Περού είναι μια χώρα στη Νότια Αμερική όπου μπορείτε να απολαύσετε τον οικοτουρισμό στα καλύτερά του. Με φυσικά τοπία όπως το Ιστορικό Ιερό του Μάτσου Πίτσου, η 27η Σεπτεμβρίου κάθε έτους είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και η προώθηση του οικοτουρισμού στο Περού. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τι είναι ο οικοτουρισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τι είναι ο οικοτουρισμός και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;".