Μεταξύ 1927 και 1946, το νόμισμα χρήσης στην Ουγγαρία ήταν το pengö, το οποίο χωρίστηκε σε 100 Φιλέρ. Αυτό αντικαταστάθηκε από το florin το 1946 λόγω του υπερπληθωρισμού που υπέστη στη χώρα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Ποιο είναι το νόμισμα της Ουγγαρίας;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Ποιο είναι το νόμισμα της Ουγγαρίας;".