Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, οι άνδρες και οι γυναίκες στη χώρα έχουν ίσα δικαιώματα. Ωστόσο, στις αγροτικές περιοχές του Κράτους, οι γυναίκες υφίστανται σημαντικές ανισότητες και στερούνται σημαντικών δικαιωμάτων όπως η πρόσβαση στην εργασία. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τουρκικά έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τουρκικά έθιμα και παραδόσεις".