Στο Περού, τα χειροτεχνικά προϊόντα συνεχίζουν να κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνικές από την προκολομβιανή εποχή. Ένα από τα πιο εξέχοντα προϊόντα είναι θραυσμένα ματ, που έχουν διακοσμηθεί για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Αμερικανικά έθιμα: παραδόσεις της Αμερικής ανά χώρα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Αμερικανικά έθιμα: παραδόσεις της Αμερικής ανά χώρα".