Η Γαλάζια Σημαία είναι ένας δείκτης που αναπτύχθηκε από το FEE (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) που μας λέει ότι η παραλία στην οποία βρισκόμαστε έχει πληροί ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και συνεπώς συνιστάται. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Η έννοια των σημαιών στις παραλίες της Ισπανίας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Η έννοια των σημαιών στις παραλίες της Ισπανίας".