Για να παραμείνετε στο Βέλγιο για περισσότερες από 90 ημέρες πρέπει να αποκτήσετε θεώρηση μακράς διάρκειας ή τύπου D. Επίσης, για να εργαστείτε, η εταιρεία που θέλει να προσλάβει πρέπει να αποκτήσει άδεια εργασίας τύπου Β.Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Βέλγιο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Βέλγιο".