Η παγκοσμιοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επαγγελματικών ταξιδιών. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται διαφορετικές ανέσεις και υπηρεσίες από τους συμβατικούς τουρίστες. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κούβα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κούβα".