Η βασιλεία της Ελισάβετ Α της Αγγλίας (1558-1603) είναι γνωστή ως ήταν Ελισαβετιανή και είναι μια από τις πιο ευημερούσες στιγμές για την Αγγλία. Για το λόγο αυτό, η 45χρονη βασιλεία του είναι επίσης γνωστή ως Χρυσή εποχή. Μεγάλοι λογοτέχνες όπως ο William Shakespeare ή ο Christopher Marlowe ανήκουν σε αυτήν την περίοδο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".