Το Παλάτι του Γουάιτχαλ (Παλάτι Whitehall) είναι σε Λονδίνο (Αγγλία) και, στο παρελθόν, ήταν η κατοικία των αγγλικών βασιλιάδων από το 1530 έως το 1698. Σήμερα, είναι το διοικητικό κέντρο της βρετανικής κυβέρνησης. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Σύντομη περίληψη της ιστορίας του Λονδίνου (Αγγλία)".