Μέλη από ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Χιλή και η Αργεντινή έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν έως και τρεις μήνες NZ χωρίς να χρειάζεται να ζητήσετε θεώρηση. Ωστόσο, πρέπει να έχουν εισιτήριο επιστροφής και οικονομική φερεγγυότητα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Απαιτήσεις και τεκμηρίωση για να ταξιδέψετε στη Νέα Ζηλανδία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Απαιτήσεις και τεκμηρίωση για να ταξιδέψετε στη Νέα Ζηλανδία".