Οι πολίτες των περισσότερων χωρών πρέπει να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση προκειμένου να το κάνουν ταξιδεύω στην Αίγυπτοείτε ως τουρίστες είτε για να μείνεις και να ζήσεις. Αυτή η άδεια πρέπει να ζητηθεί στην Αιγυπτιακή Πρεσβεία ή το Προξενείο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Αίγυπτο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Αίγυπτο".