Ιαπωνία Βρίσκεται σε μια περιοχή με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, επομένως οι σεισμοί είναι συχνές στη χώρα. Ωστόσο, είναι ένα κράτος προετοιμασμένο για αυτό το είδος φυσικού φαινομένου, ειδικά για τις μεγάλες πόλεις. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Ιαπωνία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Ιαπωνία".