Πριν την ταξιδεύω στην ΙαπωνίαΠρέπει να βεβαιωθείτε εάν χρειάζεστε βίζα ή όχι, καθώς και τους όρους για να το ζητήσετε σε περίπτωση που απαιτείται. Το έγγραφο που κάθε άτομο πρέπει να εισέλθει στη χώρα είναι έγκυρο διαβατήριο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Ιαπωνία".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Ιαπωνία".