Οι πολίτες των περισσότερων χωρών χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στην Κίνα. Όταν το ζητάτε, είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε ορισμένα έγγραφα. Ένα από αυτά είναι ένα διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ έξι μηνών. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".