Εάν ταξιδεύετε σε τρίτη χώρα και πρέπει να σταματήσετε στην Κίνα για λιγότερο από 24 ώρες, δεν χρειάζεστε θεώρηση εφόσον δεν αποχωρείτε από το αεροδρόμιο. Ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν άδεια να παρατείνουν αυτήν την περίοδο για 72 ώρες και να μπορούν να βγουν για να επισκεφθούν τη χώρα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".