Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε στο Πεκίνο ή σε μια μεγάλη πόλη της Κίνας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μερικές φορές το επίπεδο ρύπανσης είναι πολύ υψηλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά να φορούν μάσκα, καθώς αυτός ο αέρας μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".