Οι διαφορετικές θεωρήσεις για την είσοδο στην Κίνα αναγνωρίζονται από το όνομα μιας επιστολής. Η τουριστική βίζα είναι τύπου L. Από την άλλη πλευρά, εάν θέλετε να ταξιδέψετε στη χώρα για να κάνετε επιχειρήσεις, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τη θεώρηση M. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".