Το Σινικό Τείχος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στην Κίνα. Η σημασία του είναι τέτοια που θεωρείται ακόμη ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Για να εισέλθετε σε αυτήν τη χώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση για θεώρηση. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για ταξίδια στην Κίνα".