Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για κάθε ξένο πολίτη που επιθυμεί να ταξιδέψει στη Δημοκρατία του Ισημερινού είναι ότι πρέπει να φέρει μαζί τους το έγκυρο διαβατήριό τους, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στον Ισημερινό".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Συμβουλές, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στον Ισημερινό".