Οι Μεξικανοί και οι Χιλιανοί, μεταξύ άλλων εθνικοτήτων, δεν χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στο Μαρόκο για τρεις μήνες το πολύ. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχετε έγκυρο διαβατήριο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Θεωρήσεις, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Θεωρήσεις, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο".