Άτομα που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Μαρόκο και χρειάζονται βίζα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει πολύ νωρίτερα, καθώς είναι μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Θεωρήσεις, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Θεωρήσεις, τεκμηρίωση και απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στο Μαρόκο".