Ο πολιτισμός της Βενεζουέλας είναι mestizo, καθώς είναι ένας συνδυασμός ιθαγενών, αφρικανικών και ισπανικών λαών. Οι παραδόσεις που μπορούμε να βρούμε σε κάθε πολιτεία είναι πολλές και ποικίλες. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".