Οι περισσότεροι γάμοι στη Βενεζουέλα γιορτάζονται από την Εκκλησία, αν και είναι επίσης νόμιμο να παντρευτεί πολίτες. Μετά την τελετή, πραγματοποιείται το συμπόσιο, στο οποίο η νύφη και ο γαμπρός εκτελούν τον πρώτο τους χορό ως γάμο. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".