Στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός αριθμός αυτόχθονων πληθυσμών. Ένα από αυτά είναι αυτό του Waraos, το οποίο βρίσκεται στο Δέλτα του Ορίνοκο. Αυτή η φυλή χτίζει τα σπίτια τους στον ποταμό. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".