Σε αυτήν τη θρησκευτική γιορτή, οι άντρες ντύνονται με δαίμονες μάσκες. Περνούν στους δρόμους της πόλης και καταλήγουν στην εκκλησία. Αυτό το φεστιβάλ συμβολίζει τον θρίαμβο του καλού έναντι του κακού. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Παραδόσεις και έθιμα της Βενεζουέλας: πότε και πού γιορτάζονται".