Η σάουνα είναι ένα σημαντικό στοιχείο της φινλανδικής κουλτούρας, καθώς οι κάτοικοι τείνουν να πηγαίνουν εκεί τακτικά. Παίρνουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να σκέφτονται ήρεμα, καθώς και να κοινωνικοποιηθούν με άλλους ανθρώπους. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".