Στη Φινλανδία δεν βρίσκουμε ούτε μία τυπική φορεσιά, αλλά σε κάθε περιοχή μπορούμε να βρούμε μια διαφορετική παραδοσιακή ενδυμασία. Ωστόσο, τα περισσότερα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως η μακριά φούστα και η ποδιά της γυναικείας ντουλάπας. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Φινλανδικά έθιμα και παραδόσεις".