Η μεγάλη αμμώδης έρημος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έρημος της Australia, καθώς έχει περίπου 360.000 km². Παρόλο που λίγες δραστηριότητες πραγματοποιούνται εκεί, μπορούμε να βρούμε πολλά ορυχεία και αγροκτήματα. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εντυπωσιακές εικόνες των 15 μεγαλύτερων ερήμων στον κόσμο".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εντυπωσιακές εικόνες των 15 μεγαλύτερων ερήμων στον κόσμο".