Από τότε που το ευρώ εισήχθη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), έχουν γίνει προσπάθειες να διατηρηθεί η αξία του ευρώ συγχρονισμένη με αυτήν της λίρας, και αντιστρόφως, με μέσο ρυθμό 1,00 € = 1,46 £. Ωστόσο, αυτός ο μέσος όρος μειώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου: η βρετανική λίρα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου: η βρετανική λίρα".