Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) · Ωστόσο, δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ (€), αλλά διατηρεί το επίσημο νόμισμα του λίρα στερλίνα (£). Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου: η βρετανική λίρα".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Το νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου: η βρετανική λίρα".