Επί του παρόντος, το επίσημο νόμισμα του Μαρόκου είναι το dirham και ο κωδικός ISO ή συντομογραφία MAD. Πριν από αυτό, άλλα νομίσματα έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα, όπως η ισπανική πεσέτα, το μαροκινό φράγκο ή το rial. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Το νόμισμα του Μαρόκου: πληροφορίες και εικόνες του dirham".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Το νόμισμα του Μαρόκου: πληροφορίες και εικόνες του dirham".