Το Yugambeh είναι ένα αυτόχθονες ομάδες που κατοικήθηκε αρχικά στο νοτιοανατολικό Queensland και βρίσκεται επί του παρόντος στην πόλη του Logan, μεταξύ άλλων. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Τυπικά κοστούμια του κόσμου".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Τυπικά κοστούμια του κόσμου".