Το τυπικό βάρος που καθορίστηκε από easyJet για παραδοτέες αποσκευές είναι 20 κιλά, πρέπει να καταβάλλετε επιπλέον χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό. Το μέγιστο βάρος που επιτρέπεται σε κάθε επιβάτη είναι 32 κιλά για λόγους υγείας και ασφάλειας. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Κριτικές της EasyJet: ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της;".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Κριτικές της EasyJet: ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της;".