Εάν έχετε κάνει κράτηση πτήσης μέσω διαδικτυακού ταξιδιωτικού γραφείου, όπως Rumbo, Logitravel ή eDreams, θα πρέπει να γνωρίζετε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε κάρτα επιβίβασης. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Πώς να πάρετε την κάρτα επιβίβασής σας και να ελέγξετε τις αποσκευές σας".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Πώς να πάρετε την κάρτα επιβίβασής σας και να ελέγξετε τις αποσκευές σας".