Τουρκικά έθιμα και παραδόσεις

Μάθετε για τα κύρια έθιμα των Τούρκων, πολλά από αυτά περίεργα και εκπληκτικά. Επιπλέον, σας λέμε μερικές από τις δεισιδαιμονίες τους.