Ποιο είναι το νόμισμα της Ουγγαρίας;

Σας λέμε για τα παλιά και τρέχοντα νομίσματα της Ουγγαρίας και σας δείχνουμε εικόνες από αυτά. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τη συναλλαγματική ισοτιμία σε σύγκριση με άλλα νομίσματα.