Τα τυπικά μουσικά όργανα της Βραζιλίας

Δείχνουμε το όνομα και τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών οργάνων που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη Βραζιλία. Επιπλέον, σας δείχνουμε εικόνες και βίντεο από αυτά.

Τουρκικά έθιμα και παραδόσεις

Μάθετε για τα κύρια έθιμα των Τούρκων, πολλά από αυτά περίεργα και εκπληκτικά. Επιπλέον, σας λέμε μερικές από τις δεισιδαιμονίες τους.