Εικονική επίσκεψη στο Μουσείο Prado

Μάθετε πώς μπορείτε να απολαύσετε μερικά από τα έργα του Μουσείου Prado χωρίς να πρέπει να είστε στη Μαδρίτη, καθώς και την ιστορία αυτού του σημαντικού τόπου.

Αποσκευές στο AVE: επιτρέπονται βαλίτσες

Σας ενημερώνουμε για τους όρους που πρέπει να πληρούν οι αποσκευές σας για να ταξιδέψετε στο AVE. Επιπλέον, υποδεικνύουμε ποια αντικείμενα δεν μπορείτε να λάβετε υπόψη.