Σε όλη την ιστορία της Κίνας υπάρχουν πολλά διαφορετικά ρούχα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Μερικά από αυτά δεν χρησιμοποιούνται πλέον σήμερα, όπως συμβαίνει με Shenyi και πιεν-φου. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Η τυπική φορεσιά της Κίνας: η παραδοσιακή ενδυμασία ανδρών και γυναικών".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Η τυπική φορεσιά της Κίνας: η παραδοσιακή ενδυμασία ανδρών και γυναικών".