Από την αρχική της εμφάνιση στην Ινδία, αυτή η πρακτική έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο αριθμό χωρών σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: «Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Βουδισμός".

Έχετε όλες τις πληροφορίες στο: "Εισαγωγή στα έθιμα και τις παραδόσεις: Βουδισμός".